PolyClay Flocculanten

PolyClay Chemistry

PolyClay Flocculanten zijn gemengde producten welke gebaseerd zijn op natuurlijke mineralen. PolyClay is verkrijgbaar in poeder- en/of semi-granulaatvorm en wordt direct aan het  afvalwater toegevoegd. De verschillende componenten lossen in volgorde op waardoor ze op het juiste moment kunnen reageren. De werking geschiedt door pH verandering, precipitatie, ionenuitwisseling, coagulatie en flocculatie. Het gebruik van van PolyClay garandeert een eenvoudige en betrouwbare zuivering van afvalwater.

De voordelen van PolyClay

 • Elimineert het gebruik van agressieve zuren en basen.
 • Elimineert het vooraf oplossen van chemicaliën zoals polymeren. 
 • Inkapseling van vervuiling zoals zware metalen voorkomt uitloging uit het slib en verlaagt de classificatie van het af te voeren slib wat weer tot een kostenreductie kan leiden.
 • De ontwatering van het slib wordt significant verbeterd en voorkomt het dichtslaan van filterdoeken.
 • Vaste stof percentages van 50-60% zijn eenvoudig haalbaar bij het gebruik van filterpersen.
 • Hoge efficiëntie bij de verwijdering van zware metalen.
 • Reduceert het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) en zwevende stoffen in hoge mate.
 • Snelle reactie- en bezinktijden garanderen een snelle behandeling van het afvalwater.

Voorbeelden van mogelijke vervuiling welke door POLYCLAY worden verwijderd:

 • Watergedragen verven, lakken en inkten
 • Latex
 • Zware metalen
 • Zwevende stoffen 
 • Textielverven
 • Olie en vetten
 • Lijmproducten
 • Fostaten
 • Vele andere vervuilingen die bijdragen aan niet oplosbare CZV

Hoe gaat de behandeling met PolyClay in zijn werk?


Voorbeelden van applicaties en industrieën waar PolyClay kan worden ingezet:

Glasindustrie:
Speciaal voor de glasindustrie zijn specifieke methoden en formuleringen van PolyClay ontwikkeld om het fijne stof wat ontstaat bij het slijpen te verwijderen. Door deze effectieve methode wordt de standtijd van het slijpwater drastisch verlengd. Voordelen zijn te vinden in langere standtijden van boren en slijpschijven, hogere slijpnauwkeurigheid en het leeghalen en schoonmaken van de opvangtanks worden geëlimineerd.

Verfindustrie:
Door de behandeling van verfspoelwater kan het schone water direct geloosd worden. De verfdeeltjes worden door middel van de PolyClay ingekapseld met het voordeel dat zware metalen niet meer uit kunnen logen. In de meeste gevallen kan het slib als normaal, niet gevaarlijk afval worden afgevoerd waardoor kosten worden verlaagd.

Spuiterijen en schildersbedrijven:
Verschillende PolyClay producten en apparatuur zorgen voor een economische behandeling van waterschermen in spuitcabines en van spoelwater ontstaan door het schoonmaken van gereedschappen zoals spuitpistolen, kwasten en rollers. Eenvoudige bediening garandeert een probleemloos en economisch gebruik door het bedieningspersoneel.

Oliehoudend afvalwater:
Speciale PolyClay formuleringen en apparatuur zijn ontwikkeld om oliehoudend water te reinigen. Naast  PolyClay leveren wij olieafscheiders om drijvende vetten en oliën te verwijderen.

Papierverwerkende industrieën, golfkartonfabrieken en drukkerijen:
We zetten met succes onze PolyClay producten in bij de verwijdering van flexoinkten en lijmen in afvalwater van bijvoorbeeld golfkartonfabrieken.

Metaalbewerking en galvanische industrie:
Onze producten en apparatuur worden in verschillende soorten metaalbewerkende industrieën toegepast voor afvalwater wat ontstaat door verschillende bewerkingen zoals slijpen, draaien/frezen etc. Ook bij bedrijven die actief zijn in oppervlaktebehandeling, de galvanische industrie, worden onze producten met succes ingezet.

Meubel- en houtverwerkende industrie
Wij bieden efficiënte oplossingen voor de behandeling van fosfaatwater wat ontstaat bij de fabricage van metaalmeubels, maar tevens ook lijm-, beits- en vernisspoelwater bij de hout-verwerkende industrie.

Lijm en latex houdend water:
De zwevende stoffen die in dit soort afvalwater zitten worden efficiënt verwijderd. De ontwatering van het slib is vaak een probleem wat met behulp van PolyClay sterk verminderd wordt.

Algemeen:
PolyClay en systemen worden tevens succesvol ingezet als voorbehandeling voor moeilijk te zuiveren afvalstromen. Hierna kan het water verder verwerkt worden door bijvoorbeeld ultrafiltratie of een biologische zuivering.